Previous Page  20 / 20
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 20
Page Background

Tulip Food Company AB · Box

4103

, Lisa Sass gata

1

·

422 04

Hisings Backa · Tel:

031- 65 50 50

·

www.tulipfoodservice.se

Wonderland -

12027

Mark Hughes

Diana Madsen Lykkemark

Anette Bak Halvorsen

Jeanette Møller Damsgaard

Rikke Tjørnfelt Rasmussen

Alla recept i detta magasin

har utvecklats i Tulips egen

personalmatsal i Randers,

Danmark. I våra egna perso-

nalmatsalar serveras givetvis

ett brett spektrum av våra

egna produkter, och vad kan

väl vara mer naturligt än att

få receptidéer från de egna

medarbetarna i huset? Alla

våra recept är anpassade så

att de enkelt och bekvämt

kan användas i en större

personalmatsal och produk-

terna kan kryddas fritt efter

smak, årstid och fantasi.

Medarbetarna i Tulips perso-

nalmatsal har lång erfaren-

het och mycket olika kompe-

tens som representerar stora

delar av den professionella

branschen. Vi vill gärna dela

med oss till er av vår samla-

de kunskap och idérikedom.

Smaklig måltid!

Mark Hughes. Utbildad kock från

London Palace Hotel, kock på DFDS

Seaways, Kongreshuset i Århus, Århus

Universitet och nu chef för Tulips perso-

nalmatsal i Randers.

Diana Madsen Lykkemark. Utbildat

köksbiträde från Randers kasern. Har

arbetat i vårdhemskök och har därefter

varit på Tulip i flera år.

Anette Bak Halvorsen. Utbildat

köksbiträde från Randers kommun och

Vorup Plejehjem. Har vidare provat

på bageribranschen och lagat mat åt

förskolebarn.

Rikke Tjørnfelt Rasmussen, Har varit

med från starten när Tulip 2003 etable-

rade sitt huvudkontor i Randers.

Hon är utbildad kock från Møllerens

Hus i Uggelbølle.

Jeanette Møller Damsgaard. Utbildad

köksmästare. Har erfarenhet från

grundskola, högskola och hushållsskola.

Har även varit vid ISS och trollar nu fram

läckerheter i Tulips personalmatsal.

Kockarna

bakom recepten